Under Senior- och Para-SM i Söderhamn som pågår mellan 27 februari och 1 mars kommer SBTF:s monter finnas på plats. Montern kommer bemannas av både personal och styrelseledamöter och vilka som kommer finnas på plats samt när ser du i bilden ovan.