Söderhamns UIF arbetar sedan i höstas med att öka intresset för pingis i allmänhet och intresset för Senior- & Para-SM 2020 i synnerhet. Inom ramen för Svenska Bordtennisförbundets PING PONG POWER-projekt arbetar vi med två parallella spår. I det ena spåret, ”Pingis kan spelas av ALLA” har vi erbjudit företag och offentliga institutioner kostnadsfria ”hembesök” av våra stjärnor och spelarförebilder. Vi har även bjudit in oss själva på ett antal platser där det rör sig mycket folk, som exempelvis köpcenter. I det andra spåret, ”Pingis är rörelseglädje”, har vi bjudit in kommunens alla elever i årskurs 1-6 till lekfulla aktiviteter i Pingishallen. Vi har även öppnat upp för ledarledd motionspingis två kvällar i veckan. Utfallet har varit över förväntan och responsen på vårt fokus på ”Rörelseglädje” har varit positiv.