Idrottsuppropet är ett projekt där Rädda Barnen i Söderhamn och SUIF samarbetar för att alla barn i Söderhamn ska ha möjlighet med rörelseglädje oavsett ekonomiska förutsättningar. Enligt Rädda Barnens rapport lever cirka 700 barn i Söderhamn i barnfattigdom.
SUIF:s del i projektet är att skapa gratis aktiviteter i Pingishallen där vi erbjuder alla barn tillgång till våra resurser med lokaler, material och spelarförebilder.

I samband med SM-kommer den frivilliga entrépengen, 5% av bruttosponsring samt alla intäkter för returburkar och flaskor, oavkortat gå till detta gemensamma projekt.

Samarbete med Rädda Barnen ligger mycket nära vår verksamhet med mottot ”Ungdomen är målet – eliten är medlet” samt vår värdegrund med ”glädje, omtanke och gemenskap”.